Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ lưu trữ bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng, sử dụng vào mục đích và phạm vi phù hợp, không mua bán hay chia sẻ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác.

HMA Agency đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cách thức thu thập thông tin và sử dụng – bảo mật thông tin của khách hàng:

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, gọi đến văn phòng của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngoại tuyến, trả lời một cuộc khảo sát, điền vào biểu mẫu và trong một số những cách khác. Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, hoặc thông tin khác cần thiết để lên lịch cho bạn và / hoặc cung cấp cho bạn (các) dịch vụ mà bạn yêu cầu. Nếu bạn đăng ký một dịch vụ và sau đó tận dụng dịch vụ đó ngoại tuyến, thông tin cá nhân bổ sung có thể được thu thập tại thời điểm đó. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của chúng tôi ẩn danh.

1. Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Các nhân viên được ủy quyền trong công ty và sẽ có quyền truy cập thông tin được thu thập từ khách hàng. Chúng tôi thường xuyên xem xét hệ thống và dữ liệu của mình để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.

2. Bảo mật

Chúng tôi coi thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng là bí mật và do đó, chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, các bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, có thể thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn từ bạn hoặc chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác.

3. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin khách hàng cung cấp được sử dụng trong việc: 

 • Gửi thông các ưu đãi, khuyến mại, các chương trình tổ chức
 • Liên lạc, báo giá, kí kết hợp đồng, tài liệu làm việc
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

4. Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Những người có thể tiếp cận thông tin khách hàng bao gồm 1 trong các trường hợp sau:

 • Admin, Bộ phận quản lý và thực hiện dự án, Ceo, Kế toán

5. Địa Chỉ Lưu Trữ Thông Tin Được Thu Thập

 • Website: https://hmaagency.com/

6. Cách Thức Để Khách Hàng Chỉnh Sửa Thông Tin Đã Cung Cấp Trước Đó

 • Thông tin liên hệ ( form liên hệ )
 • Liên hệ trực tiếp trên Fanpage https://www.facebook.com/hmaagencyvn/
 • Liên hệ số hotline: 0354469238
 • Quản trị website

7. Thông Tin Khách Hàng Cung Cấp Trên Các Trang

 • Với các thông tin các nhân được bảo mật tôi cam kết sẽ không được tiết lộ khi chưa có sự đồng ý của khách hàng
 • Với các nội dung khách hàng chủ động đăng lên công khai như nội dung bình luận thì vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trên kênh ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa

8. NGÀY CÓ HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày: 20/02/2023